Vademecum Informacyjne

Vademecum Informacyjne to nic innego jak najczęściej zadawane pytania.

Kliknij na treść pytania by uzyskać odpowiedź.

W jakich okolicznościach mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Zawsze, kiedy w wyniku działań lub zaniedbań ze strony osób trzecich ulegniesz wypadkowi, doznasz
obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia.

Jakiego zadośćuczynienia mogę oczekiwać?

W zależności od okoliczności może to być:
- zwrot kosztów poniesionych na leczenie i rehabilitację,
- wypłata utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy,
- renta, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej,
- zadośćuczynienie za straty materialne, np. ubrania zniszczone podczas wypadku,

Kto wypłaca odszkodowanie?

Zadaniem naszej firmy jest pozyskanie jak najwyższego odszkodowania ze wszystkich możliwych
źródeł. Nasi prawnicy najczęściej występują z roszczeniami do ubezpieczyciela sprawcy wypadku,
zarządcy nieruchomości, drogi itp. Doświadczenie naszych prawników gwarantuje, że uzyskamy dla Ciebie możliwie najwyższą kwotę zadośćuczynienia.

Jak wysokiej kwoty z odszkodowania mogę się spodziewać?

Podstawowym czynnikiem, który decyduje o wysokości przyznanego odszkodowania jest wyrażany w
procentach stopień uszczerbku na zdrowiu. Zatrudnieni w naszej Spółce specjaliści dołożą wszelkich
starań, aby pieniądze, które otrzymasz zrekompensowały Ci doznane straty fizyczne i psychiczne.

Jakimi odszkodowaniami zajmuje się Wasza firma?

Nasze doświadczenie jest bardzo szerokie. Pozyskujemy dla naszych klientów odszkodowania:
- za skutki błędów medycznych,
- z tytułu wypadków przy pracy,
- z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku,
- z ubezpieczenia OC gospodarstw rolnych,
- po śmierci bliskiej osoby,
- z tytułu wypadków na ulicy, chodniku, w budynkach użyteczności publicznej itp.,
- z tytułu utraconych korzyści materialnych np. obniżenia wartości uszkodzonego pojazdu.

Czy mam szansę na uzyskanie odszkodowania?

Niestety często się zdarza, że potężne Towarzystwa Ubezpieczeniowe robią wszystko żeby utrudnić
poszkodowanym uzyskanie należnego odszkodowania. Oddając sprawę w ręce naszych prawników
zyskujecie pomoc wykwalifikowanej i doświadczonej kadry. Sprawy odszkodowawcze często znajdują
finał w Sądach, doświadczony pełnomocnik jest w takich sytuacjach niezbędny. Ponieważ możemy
liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i medycyny pracy, rzeczoznawców i lekarzy orzeczników
jest nam nieporównanie łatwiej uzyskać należne naszym klientom odszkodowanie.

Ile zapłacę za poprowadzenie sprawy?

Nasza firma nie pobiera opłat wstępnych, klient nie płaci zaliczki. Nasz pracownik nieodpłatnie
przyjedzie po dokumenty a prawnicy je zweryfikują. Jeżeli uda nam się uzyskać dla Ciebie
odszkodowanie, rozliczamy się po wypłacie odszkodowania na zasadzie prowizji. O szczegóły w
każdej chwili możesz zapytać naszego przedstawiciela lub skontaktować się z nami poprzez stosowny
formularz na naszej stronie www.etpp.pl

Ile wynosi prowizja?

O tym, ile wyniesie prowizja zostaniesz powiadomiony przed podpisaniem umowy. Wysokość prowizji nie jest stała.
Jej wysokość jest uzależniona od wielu czynników, przede wszystkim od stopnia złożoności sprawy. Pobierana przez
nas prowizja jest jedną z najniższych a przy tym jest adekwatna do naszego profesjonalizmu i wkładu pracy.

Jak długo będę czekać na odszkodowanie?

Wiele czynników wpływa na długość oczekiwania. Nawet jeśli szybko uda się skompletować stosowną
dokumentację, Ubezpieczyciel może w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać
wypłatę odszkodowania.

Jak długo trwa likwidacja szkody?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zakładając, że kompletna dokumentacja została
bardzo szybko złożona u Ubezpieczyciela, likwidacja szkody komunikacyjnej powinna trwać nie dłużej
niż 90 dni. Termin ten może ulec wydłużeniu, gdy w trakcie procesu likwidacji pojawią się nieścisłości
w dokumentach, gdy trwa proces leczenia poszkodowanego lub, toczy się postępowanie karne w sprawie.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe często próbują przedłużyć proces wypłaty odszkodowania, kiedy toczy się w sprawie postępowanie karne, często nie mając ku temu żadnych podstaw. Nasi prawnicy potrafią wyegzekwować z ich strony działania zgodne z obowiązującym prawem. Pamiętaj, że na każdym etapie postępowania odszkodowawczego masz oczywiście wgląd w dokumentację i prawo do uzyskania wszelkich informacji dot. sprawy. Możesz także liczyć na wypłatę części odszkodowania w trakcie leczenia.

Czy będę zeznawać w sądzie i dojdzie do konfrontacji ze sprawcą?

Jeżeli twoja sprawa trafi do sądu będziesz musiał zeznawać. Jednak decyzję o wstąpieniu na
drogę sądową podejmiesz sam, po wysłuchaniu opinii prawników. Nasze doświadczenie pokazuje,
że zazwyczaj zwiększa to prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego odszkodowania. Rozprawa
odbędzie się w sądzie który znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
Nie będziesz musiał spotykać sprawcy wypadku.

Co z odszkodowaniem jeżeli sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia?

W wielu przypadkach można uzyskać odszkodowanie. W takiej sytuacji należy jednak niezwłocznie zgłosić zdarzenie na policję i skontaktować się z nami, w celu uzyskania niezbędnych wskazówek. Jeżeli udowodnimy, że należy Ci się zadośćuczynienie, wypłatę należnego Tobie świadczenia uzyskamy od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Fundusz zobowiązany jest do wypłaty również wtedy, gdy sprawca pomimo tego, że był do tego zobowiązany, nie zawarł Polisy OC.

Czy warunkiem uzyskania odszkodowania są widoczne obrażenia ciała?

Jeżeli doznałeś jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie Ci się należy. Również rozstrójzdrowia psychicznego jest powodem do wypłaty zadośćuczynienia przez Ubezpieczyciela jeżeli powoduje, że czujesz dyskomfort.

Czy należy mi się odszkodowanie kiedy zginął najbliższy członek rodziny?

W takiej sytuacji można ubiegać się o:

- zadośćuczynienie za ból i cierpienie,
- zwrot kosztów pogrzebu i postawienia nagrobka,
- odszkodowanie lub rentę, gdy śmierć bliskiej osoby doprowadziła do pogorszenia się Twojego statusu materialnego,

Czy można ubiegać się o odszkodowanie dla dziecka, które ucierpiało w wypadku, który samo spowodowało ?

Sprawa nie jest jednoznaczna. To, czy można w takiej sytuacji liczyć na odszkodowanie zależy od
okoliczności wypadku. Decyzja o wypłacie odszkodowania i ewentualnej wysokości świadczenia
zapada zawsze po szczegółowej analizie stopnia odpowiedzialności poszczególnych uczestników
zdarzenia. W przypadku małoletnich dzieci istotny jest ich wiek w chwili wypadku, dlatego do każdej
sprawy należy podchodzić indywidualnie.

A jeżeli Sąd orzekł, że jestem współwinien spowodowania wypadku w którym ucierpiałem?

Jeżeli Sąd wydał niekorzystne dla Ciebie orzeczenie, zadośćuczynienie zostanie prawdopodobnie zmniejszone, możesz się jednak oczywiście o nie starać. My postaramy się aby kwota o jaką Twoje odszkodowanie zostanie zmniejszone była jak najniższa.

Co w sytuacji, gdy nie ma sprawcy, a ja nie byłem ubezpieczony w chwili wypadku?

Nie wyklucza to prawa do odszkodowania. Jeżeli padłeś ofiarą czyjegoś zaniedbania lub niedopatrzenia to wypłata może nastąpić z polisy osoby lub instytucji odpowiedzialnej pośrednio za to zdarzenie ( zaśnieżony chodnik, spadający sopel, nierówna droga itp).

A jeżeli sprawca nie miał ubezpieczenia?

Możemy dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy. Jeżeli natomiast miał taki obowiązek,
a mimo to się nie ubezpieczył, roszczenie zostanie skierowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Po ilu latach przedawnia się moje prawo do uzyskania zadośćuczynienia?

W sytuacji gdy upłynął dłuższy okres czasu od chwili wypadku proszę się z nami skontaktować. Okres przedawnienia upływa potrzech latach, natomiast jeżeli ucierpiałeś w wyniku czynu zabronionego możemy starać się o odszkodowanie nawet po 20 latach.

Czy zajmujecie się odszkodowaniami , jeżeli wypadek miał miejsce poza granicami Polski?

Oczywiście, prowadzimy takie sprawy. Jeżeli zgromadzisz potrzebne dokumenty, nie ma znaczenia w jakim kraju zostałeś poszkodowany.Zachęcamy do kontaktu z nami jeszcze przed planowanym wyjazdem, chętnie pouczymy Cię jak zachować się w sytuacji, gdy coś złego przydarzy się Tobie lub Twoim najbliższym.

Czy to prawda, że mogę ubiegać się o odszkodowanie pomimo tego, że naprawa samochodu po wypadku została sfinansowana z polisy OC sprawcy?

Oczywiście, wartość samochodu powypadkowego na wolnym rynku będzie niższa. W związku z tym możesz ubiegać się o zadośćuczynienie z tego tytułu. Istotne jest dokładne udokumentowanie naprawy ( faktura za zakup części i naprawę-najlepiej z ASO). Na najwyższe odszkodowania z tego tytułu mogą liczyć właściciele stosunkowo nowych samochodów, kupionych w salonie i mających bezwypadkową „przeszłość”.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania odszkodowania?

  • dowód osobisty,
  • dokument, z którego wynika kto był sprawcą wypadku (notatka policyjna, oświadczenie sprawcy), (opcjonalnie dokument     potwierdzający, że wypadek zdarzył się na terenie należącym do osoby,
  • fizycznej lub prawnej, która bierze odpowiedzialność za jego skutki),
  • dokumenty medyczne (wypis ze szpitala, karta informacyjna z pogotowia ratunkowego, S.O.R.U., stosowna informacja od lekarza pierwszego kontaktu, informacja o odbytej rehabilitacji, czy wizytach u lekarzy specjalistów),
  • faktury i rachunki potwierdzające zakup leków, środków opatrunkowych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
  • mile widziane są zdjęcia z m-ca wypadku, zeznania świadków itp.,

Czy mogę podpisać umowę z Waszą firmą, jeżeli jeszcze się leczę?

Oczywiście. Jeżeli jesteś poważnie poszkodowany i zapowiada się długotrwałe leczenie czy
rehabilitacja, byłoby to nawet wskazane. Po przeanalizowaniu dotychczasowej historii leczenia
prawnik prowadzący Twoją sprawę może zawnioskować o zaliczkowe wypłacenie części
zadośćuczynienia. Pomoże Ci to finansować na bieżąco wydatki będące wynikiem wypadku.

Jak długo będę czekał na gotówkę po zakończeniu wszystkich procedur?

Jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeniowe uzna Twoje roszczenia i przeleje kwotę odszkodowania na konto
naszej firmy, zostanie ona bezzwłocznie przelana na podane przez Ciebie konto.

Jak się z Wami skontaktować?

Na stronie internetowej znajdziesz numery do naszych agentów.
Możesz skontaktować się z nami także poprzez formularz dostępny na stronie.